livescore - live soccer scores

Vietnam Vietnam National Cup Lastest Results - Live Soccer Scores

 
31/03 18:00
FT 
 Da Nang
Hải Phòng 
31/03 17:00
FT 
 Hue FC
Ha Tinh 
31/03 16:30
FT 
 Dak Lak
Hoàng Anh Gia Lai 
30/03 20:00
FT 
1 Phu Dong
Quảng Nam 
30/03 18:00
AET 
 Long An
Nam Dinh 
90min [1-1], Penalty [3-5], Nam Dinh win
30/03 17:00
AET 
 Binh Phuoc
Cần Thơ 
90min [2-2], Penalty [8-7], Binh Phuoc win
29/03 20:00
FT 
 Sài Gòn FC
Bình Định 
29/03 18:00
FT 
 Khanh Hoa
An Giang 
29/03 16:30
FT 
 Đồng Tháp
Xm Fico Tay Ninh 
15/10 18:00
FT 
 Bình Dương
Thanh Hóa 
11/10 18:00
FT 
 Bình Dương
Ha Noi FC 
05/09 18:00
FT 
1 Song Lam Nghe An
Thanh Hóa 
25/07 20:00
FT 
 Ha Noi FC
Bình Dương 
25/07 18:00
FT 
 Thanh Hóa
Song Lam Nghe An 
15/05 20:00
FT 
 Ha Noi FC
Hoàng Anh Gia Lai 
15/05 18:00
FT 
 Bình Dương
Khanh Hoa 
15/05 18:00
FT 
 Song Lam Nghe An
Da Nang 
15/05 17:30
FT 
 Binh Phuoc
Thanh Hóa 
11/05 20:00
FT 
 Hoàng Anh Gia Lai
Ha Noi FC 1
11/05 19:00
FT 
 Khanh Hoa
Bình Dương 
11/05 18:00
FT 
 Da Nang
Song Lam Nghe An 
11/05 18:00
FT 
1 Thanh Hóa
Binh Phuoc 
29/04 18:00
FT 
 Thanh Hóa
Long An 
29/04 18:00
FT 
 Da Nang
Cần Thơ 1
29/04 18:00
FT 
 Song Lam Nghe An
Tp Ho Chi Minh 1
28/04 19:00
FT 
 Ha Noi FC
Sài Gòn FC 
28/04 18:00
FT 
 Bình Dương
Bình Định 
28/04 18:00
FT 
 Quảng Nam
Hoàng Anh Gia Lai 
28/04 17:30
FT 
 Binh Phuoc
Nam Dinh 
09/04 19:00
AET 
 Ha Noi FC
Dak Lak 
90 minutes[0-0], Penalty Kicks[4-2]
09/04 19:00
FT 
 Tp Ho Chi Minh
Đồng Tháp 
09/04 18:00
FT 
 Hoàng Anh Gia Lai
Than Quảng Ninh 
08/04 18:00
AET 
 Long An
Cong An Nhan Dan 
90 minutes[1-1], Penalty Kicks[11-10]
08/04 17:30
FT 
 Xm Fico Tay Ninh
Binh Phuoc 
08/04 17:00
FT 
 Bình Định
Viettel 
30/11 18:00
FT 
 Song Lam Nghe An
Bình Dương 
09/11 18:00
FT 
 Bình Dương
Song Lam Nghe An 
06/10 18:00
FT 
 Quảng Nam
Song Lam Nghe An 
06/10 18:00
FT 
1 Bình Dương
Da Nang 
27/09 18:00
FT 
 Song Lam Nghe An
Quảng Nam 
27/09 18:00
FT 
 Da Nang
Bình Dương 
20/06 19:00
FT 
 Bình Dương
Sài Gòn FC 
20/06 18:30
FT 
 Tp Ho Chi Minh
Song Lam Nghe An 
20/06 18:00
FT 
 Quảng Nam
Cần Thơ 
20/06 18:00
FT 
 Da Nang
Than Quảng Ninh 
16/06 19:00
FT 
 Than Quảng Ninh
Da Nang 
16/06 19:00
FT 
 Sài Gòn FC
Bình Dương 
16/06 18:00
FT 
 Cần Thơ
Quảng Nam 
16/06 18:00
FT 
 Song Lam Nghe An
Tp Ho Chi Minh 
04/06 19:30
AET 
1 Ha Noi FC
Song Lam Nghe An 
90 minutes[1-1],Penalty Kicks[3-4]